Kuka olen?


Simo Kivelä, syntynyt 1942 Helsingissä. Sähköposti: etunimi.sukunimi@elisanet.fi

Matematiikan lehtori Teknillisen korkeakoulun (TKK; Aalto-yliopiston edeltäjä) matematiikan laitoksella Otaniemessä 1971-2006. Kirjoittanut useita TKK:n opetustehtäviin liittyviä oppikirjoja ja johtanut digitaalisten opiskelumateriaalien kehittämistä MatTa- ja MatTaFi-projekteissa (Matematiikkaa Tietokoneavusteisesti). Siirtynyt eläkkeelle 1.9.2006.

Oppikirjoja TKK:n opetukseen

 • Lineaarialgebra, oppikirja, 321 s., Otakustantamo, Espoo, 1974; yhdessä Pertti Toivosen kanssa
 • Perspektiivioppi ja aksonometria, oppikirja, 173 s., Otakustantamo, Espoo, 1976
 • Matriisilasku ja lineaarialgebra, oppikirja, 268/295 s., Otakustantamo, Espoo, 1981/1986
 • Algebra ja geometria, oppikirja, 201 s., Otatieto, Espoo, 1989
 • Matlab-opas, ohjelmisto-opas, 60/64 s., Otatieto, Espoo, 1991/1996
 • Reaalimuuttujan analyysi, oppikirja, 200 s., Otatieto, Espoo, 1992
 • Vektorimuuttujan analyysi, oppikirja, 235 s., Otatieto, Espoo, 1997

Muita kirjoja

 • Numeerista matematiikkaa lukioon, oppikirja, 95 s., Kirjayhtymä, Helsinki, 1982; yhdessä Erkki Pehkosen kanssa
 • M niinkuin matematiikka (Iso-M), lukiotason matematiikan tietosanakirja, 422 s., MFKA-Kustannus Oy, Helsinki, 1998, 2000
 • DelTa, Tavalliset differentiaaliyhtälöt, 171 s., mukana CD-ROM, MFKA-Kustannus Oy, Helsinki, 2003
 • Perspektiivikuvan geometriset perusteet, 116 s., Tammertekniikka, Tampere, 2008
 • Vaellusretkiä matematiikkaan, 25 erillistä tarinaa matematiikasta ja sen sovelluksista, 210 s., 172 kuvaa, Simo K. Kivelä, 2017

Muuta

 • Differentiaaliyhtälöt, laskuharjoitusmoniste, 22 s., Limes ry., Helsinki, 1967
 • Differentiaali- ja integraalilaskenta II, laskuharjoitusmoniste, 42 s., Limes ry., Helsinki, 1969
 • Differentiaaliyhtälöt, laskuharjoitusmoniste, laajennettu painos, 51 s., Limes ry., Helsinki, 1970
 • On the Analytical Solution of the Pohlke Problem, 14 s., Report-HTKK-MAT-A47, Espoo, 1974
 • DiffEqLab, A MATLAB Based Package for Studying Ordinary Differential Equations, 13 p., Helsinki University of Technology, Institute of Mathematics, Reports C11, August 1994
 • MatTa- ja MatTaFi-projekteissa kehitetyt digitaaliset opiskelumateriaalit, 1993-2006 (osittain vanhentuneita).
 • Pikku-M, lukiomatematiikan kertauspaketti, 2009; yhdessä Eerikki Lehtisen ja Sanna Tyrväisen kanssa
 • Mathematica-ohjelmiston käyttöopas, 2010
 • LaTeX-opas, 2011.